Πολιτική προστασία

Το σωμάτιο μας είναι καταχωρημένο στο μητρώο των εθελοντικών οργανώσεων της πολιτικής προστασίας. Οι δράσεις μας πολλές. Χειμώνα καλοκαίρι είμαστε εθελοντικά κοντά στο συνάνθρωπο και την φύση που τόσο αγαπάμε

Μερικές από τις δράσεις μας:
Πυρασφάλειες
δασοπυρόσβεση
μεταφορά προσωπικού
απεγκλοβισμοί οχημάτων - ατόμων
διάνοιξη ορινών διαδρομών